ඔබේ ආයතනයේ එලදායිතාව හා කර්ක්‍ෂම තාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා අපි නවීන විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු.

අපි නවතම තාක්ෂණ සමඟ වවිසදුම් ලබාදෙන දක්ෂ නිර්මාණකරුවන්ගේ කණ්ඩායමකි

අපි කවුද?

වසර ක් පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම මෘදුකාංග නිෂ්පාදකයා සහ මෘදුකාංග විසඳුම් සපයන්නා ලෙස අපි අපව පිළිගන්නෙමු.

ඔබට සහාය වීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්ම, යෝජනාවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම හා අදාල අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ සාර්ථක නිමැවුමක් ලබාදීමට අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.

අපගේ වටිනාකම්

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්, හවුල් කරුවන් සහ සගයන් සමඟ අප වැඩ කරන ආකාරය පිළිබඳ මූලික අඩිතාලම වන්නේ විශ්වාසයයි.

විශ්වාසය.

සුහදශීලි භාවය.

සරල බව.

විශේෂාංග

"නිපුණතා තාක්‍ෂණ" මන්දිරයේ ප්‍රධාන අංග

සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාවය

නම්යශීලීභාවය

පූර්ණ හැකියාවන්

ගුණාත්මකභාවය

විනිවිදභාවය

ක්‍රියාවලි සක්‍රීය කිරීම

අපගේ සේවාවන්

[Our Services]

වෙබ් පාදක යෙදුම්

[Web Base Application]

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය

[Website Design & Development]

ඩෙස්ක්ටොප් යෙදුම

[Desktop Application]

ජංගම යෙදුම

[Mobile Application]

වෙබ් සත්කාරක

[Web Hosting]

වසම් නාම ලියාපදිංචිය

[Domain Name Registration]

අපගේ නිෂ්පාදන

[Our Products]

සේවාලාභීන් කළමනාකරණ පද්ධතිය

[Visitor Management Sys.]

ශ්‍රී ලංකාව තුල පළමුව නිර්මාණය කළ සේවාලාභීන් කළමනාකරණ පද්ධතියයි. මෙමගින් ආයතනයට පැමිණෙන සේවාලාභීන් ලියාපදිංචි වන අතර, පැමිණි කරණයට අදාලව ගත් ක්‍රියාමාර්ගයද පසුවිපරම් කල හැකිය.

වැඩිදුර කියවන්න / ඉල්ලුම් කිරීම

තැපැල් කළමනාකරණ පද්ධතිය

[Postal Management Sys.]

මෙමගින් සියලුම මුලාශ්ර් මගින් ආයතනයට ලැබෙන ලිපි පද්ධතියට අන්තර්ගත වේ. ලිපි සදහා ගත් ක්‍රියාමාර්ගයද පසුවිපරම් කල හැකිය. ලිපි මගහැරිමකින් සිදු නොවේ.

වැඩිදුර කියවන්න / ඉල්ලුම් කිරීම

ගබඩා කළමනාකරණ පද්ධතිය

[Inventory / Stores Management Sys.]

ගබඩාවෙහි පවතින සියලුම භාණ්ඩ ලැබීම, බෙදා හැරීම්, නැවත ගෙන්විය යුතු භාණ්ඩ ලේඛනය, භාණ්ඩ ඉල්ලුම් කිරීම් ආදී විශේෂ විශේෂාංග ඇතුලත් වේ.

වැඩිදුර කියවන්න / ඉල්ලුම් කිරීම

අපගේ නිෂ්පාදන වෙනත් ආයතන සදහා

සැපයුම්කරුගේ ලියාපදිංචි කිරීමේ පද්ධතිය

[Supplier's Registration Sys.]

ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ පද්ධතිය

[Business Name Registration Sys.]

අපේ නොබැඳි පද්ධති

Offline [ Low Price ]

සේවාලාභීන් කළමනාකරණ පද්ධතිය

[Visitor Management Sys.]

S.M.S පද්ධතිය

[S.M.S Management Sys.]

ඉදිරි වැඩසටහන් පද්ධතිය

[Advance Actual Sys.]

මානව සම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය

[Human Resource Management Sys.]

ගබඩා කළමනාකරණ පද්ධතිය

[Inventory / Stores Management Sys.]

තැපැල් කළමනාකරණ පද්ධතිය

[Postal Management Sys.]

අපේ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම

[Team]

L.S. Chanaka

Chief Executive Officer

Senarath Jayathunga

Product Manager

D.M.P.I. Chapa

QA

D. Nilmi

Accountant

අපගේ සේවාලාභීන්

අපගේ වටිනා සේවාලාභීන්

අමතන්න

අපව අමතන්න

ලිපිනය

2 කනුව, පනාමුර පාර, ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකා.
තැපැල් කේතය: 70200

අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න

info@sys.lk
lschanaka@gmail.com

විවෘත වේලාවන්

රජයේ ආයතන සඳහා: සඳුදා - සිකුරාදා
9:00AM - 05:00PM

පෞද්ගලික ආයතන සඳහා: සඳුදා - ඉරිදා
24 Hours

සිදුවෙමින්...
ඔබේ පණිවිඩය යවන ලදී. ඔබට ස්තුතියි.!